Engagemang för att hindra avskogning

Vi vill bidra till att bevara regnskogen och kämpa mot klimatförändringar och jobbar efter vår noll-avskogningspolicy.

Avskogning står för 10–15 % av de globala växthusgasutsläppen. Genom att engagera oss aktivt i våra egna leverantörskedjor kan Orkla göra en viktig skillnad. Orklas noll-avskogningspolicy har specifika krav på råvaruproduktion, inklusive ingen röjning av regnskog, ingen odling av torvmark, ingen användning av eld som ett sätt att röja mark och respekt för urbefolkningens och lokala samhällens rättigheter och intressen. Vid bedömningen av vilka skogar som ska bevaras måste hänsyn tas till både biologisk mångfald och kolbindning.

Vi har särskilt gjort en rad åtgärder för att minska risken för avskogning vid produktion av palmolja, kakao, soja, kartong och papper.

Läs vår noll-avskogningspolicy

Palmolja

Palmolja är den råvara som medför störst risk för avskogning. Därför har vi riktat särskilda insatser mot palmolja. Vi har en tvådelad strategi för arbetet med palmolja. Dels minska eller ersätta palmolja med andra råvaror där vi ser det är möjligt. Alla Orklas märkesvaror, mat, kex, snacks och sötsaker, på den nordiska dagligvarumarknaden är fria från palmolja. Dels supporterar vi och är anslutna till certifieringsinitiativet Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Läs vår policy för hållbar palmolja

 

Kriget i Ukraina orsakar brist på råvaror

Som resten av världen följer vi också i Orkla noga krisen i Ukraina. Vi anser att Rysslands invasion av Ukraina är helt oacceptabelt och vi är mycket oroade över det lidande som det ukrainska folket måste gå igenom på grund av kriget.

Utöver den humanitära katastrof som Rysslands invasion i Ukraina är, så innebär det också stor påverkan på hela livsmedelsbranschen. Kriget är en ytterligare eskalering av en utveckling på världsmarknaden med brist på råvaror och emballage som påbörjades redan under pandemin och skapar globala flaskhalsar, där efterfrågan på många typer av insatsvaror är mycket större än det tillgängliga utbudet.

Ukraina är en av världens viktigaste exportörer av jordbruksprodukter som vete, korn, majs och raps, och är även en viktig producent och exportör av solrosolja. Ukraina och Ryssland står för majoriteten av den globala produktionen av solrosolja.

Bristen på solrosolja är ett stort problem för hela livsmedelsbranschen. Solrosolja används i stor utsträckning i livsmedelsprodukter, vilket även gäller Orkla, i till exempel våra snacks och kex. Därför kommer vi att tillfälligt behöva ersätta solrosolja med RSPO-certifierad segregerad palmolja i de produkter där inga andra alternativ finns tillgängliga, för att över huvud taget kunna producera. Samtidigt pågår arbete för att kontraktera andra vegetabiliska oljor. Vi kommer så fort det är möjligt att ersätta den certifierade segregerade palmoljan med solrosolja igen.

Den palmolja som vi köper in, RSPO-certifierad segregerad palmolja, är den högsta möjliga standard, som innebär full spårbarhet för oljan genom hela leveranskedjan och garanterar att den följer ett antal strikta hållbarhetskriterier.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för märkning och kommer att kommunicera de ändringar som görs på varumärkenas hemsida.