Engagemang för att hindra avskogning

Vi vill bidra till att bevara regnskogen och kämpa mot klimatförändringar. Därför fastställde Orkla 2015 en policy för noll avskogning.

Avskogning står för 10–15 % av de globala klimatgasutsläppen. Genom att engagera oss aktivt i egna leverantörskedjor kan Orkla göra en viktig skillnad. 2015 fastställde vi en policy för noll avskogning. Vi har som mål att alla viktiga jordbruksprodukter och förpackningar som koncernen använder ska vara hållbart producerade – utan att leda till avskogning – före 2020. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för avskogning vid produktion av kakao, soja, papper och kartong, och vi har engagerat oss speciellt när det gäller palmolja.

Palmolja

Palmolja är den råvara som medför störst risk för avskogning. Därför har vi riktat särskilda insatser mot palmolja. Vi har en tvådelad strategi för arbetet med palmolja. Våra bolag arbetar aktivt med att minska användningen av palmolja och se till att den palmolja som används är spårbar och hållbart producerad senast före utgången av 2017.

Palmoljefria märkesvaror

De allra flesta av Orklas matvaror, kex, snacks och sötsaker på den nordiska dagligvarumarknaden är nu fria från palmolja. Vi har arbetat med detta i flera år och har ersatt palmoljan med hälsosammare alternativ som inte bidrar till tropisk avskogning.

Resultat

  • Nästan 100 % mindre konsumtion av palmolja – Från 2008 till 2016 har våra nordiska bolag i Orkla Foods och Orkla Confectionery & Snacks minskat förbrukningen av palmolja med cirka 90 %. Flera av bolagen har minskat med nära 100 %
  • Palmoljefria matvaror, kex, snacks och sötsaker – De allra flesta av Orklas matvaror, kex, snacks och sötsaker på den nordiska dagligvarumarknaden är nu fria från palmolja
  • 20 600 ton mindre palmolja – Orklas totala inköp av palmolja har därmed minskat med cirka 20 600 ton sedan 2008

 

Hållbar palmoljeproduktion

För Orkla Food Ingredients, Orkla Home & Personal Care och märkesvaruföretag utanför Norden är palmolja och palmoljebaserade derivat fortfarande viktiga råvaror. Företagen har mobiliserat på bred front för att öka andelen RSPO-certifierad olja. Certifieringen minskar risken för avskogning och annan oönskad praxis. Orklas huvudleverantörer har också vidtagit en rad åtgärder för att följa upp sina underleverantörer, förhindra och släcka bränder och bidra till hållbar odling. Tack vare dessa åtgärder har Orkla kommit en bra bit på väg mot målet 100 % hållbart producerad palmolja.

Vi har undertecknat New York-deklarationen om skog och rapporterar till CDP

Läs mer i Orklas policy för noll avskogning (PDF)

Läs mer