Engagemang för att hindra avskogning

Vi vill bidra till att bevara regnskogen och kämpa mot klimatförändringar och jobbar efter vår noll-avskogningspolicy.

Avskogning står för 10–15 % av de globala växthusgasutsläppen. Genom att engagera oss aktivt i våra egna leverantörskedjor kan Orkla göra en viktig skillnad. Orklas noll-avskogningspolicy har specifika krav på råvaruproduktion, inklusive ingen röjning av regnskog, ingen odling av torvmark, ingen användning av eld som ett sätt att röja mark och respekt för urbefolkningens och lokala samhällens rättigheter och intressen. Vid bedömningen av vilka skogar som ska bevaras måste hänsyn tas till både biologisk mångfald och kolbindning.

Vi har särskilt gjort en rad åtgärder för att minska risken för avskogning vid produktion av palmolja, kakao, soja, kartong och papper.

Läs vår noll-avskogningspolicy

Palmolja

Palmolja är den råvara som medför störst risk för avskogning. Därför har vi riktat särskilda insatser mot palmolja. Vi har en tvådelad strategi för arbetet med palmolja. Dels minska eller ersätta palmolja med andra råvaror där vi ser det är möjligt. Alla Orklas märkesvaror, mat, kex, snacks och sötsaker, på den nordiska dagligvarumarknaden är fria från palmolja. Dels supporterar vi och är anslutna till certifieringsinitiativet Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Läs vår policy för hållbar palmolja