Certifierar för att minska barnarbete

Kakao är en viktig råvara i våra chokladprodukter. Vi samarbetar därför med UTZ Certified för att säkerställa att den kakao vi använder är odlad på ett hållbart sätt.

Små kakaogårdar i Västafrika står for närmare 70 % av världens kakaoproduktion. På Orkla är vi angelägna om att minska risken för barnarbete och bidra till att förbättra kakaoböndernas intäktsmöjligheter och levnadsvillkor.

Certifierad kakao är det bästa verktyg vi har för att veta att varan vi köper är ansvarsfullt odlad. Därför samarbetar vi med UTZ Certified för att säkerställa hållbar kakaoodling. Vårt mål är att all kakao vi köper till vår kakaoproduktion ska vara hållbart producerad före 2020.

Det är dokumenterat att UTZ ger barnen i kakaoodlande familjer bättre möjligheter. Tack vare UTZ-programmet, som de certifierade kakaobönderna deltar i, har de bönder som levererar kakao till UTZ större skördar per hektar och lägre utgifter. Tillsammans ger det större intäkter, vilket används för att täcka skolutgifter för barnen.

Att få fler barn att gå i skolan är en av de viktigaste åtgärderna för att minska utmaningarna med barnarbete, och det är därför mycket glädjande att se att andelen barn som går i skola ökar när bönderna blir certifierade.

Fakta om kakao

  • Kakao är en viktig råvara i vår chokladproduktion i Norden och Baltikum
  • Vi har som mål att all kakao vi köper ska vara hållbart producerad före 2020
  • Ungefär 400 av våra produkter är idag UTZ-märkta
  • UTZ Certified är ett av världens största oberoende certifieringsprogram för kakao