Vi värnar om fiskarna i havet

Våra livsmedel inom Abba familjen innehåller råvara från haven är till ca 90% MSC-certifierade. Valet av certifiering beror på att Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende organisation som har hög trovärdighet och är väletablerade på både svensk och internationell marknad.

MSC-märkningen är viktig för oss för att säkerställa att våra produkter inte bidrar till utfiskning eller skadar vår havsmiljö. Vi tar ansvar så att konsumenterna kan känna sig trygga med att våra produkter alltid tar hänsyn till miljön. Det räcker inte att fisken kommer från ett miljömärkt bestånd, om inte beredaren eller båten som fångar fisken är certifierade så blir inte en fisk MSC-märkt.

 

Sedan 2012 är all vår sill under varumärket Abba MSC-certifierade. Nu är även hela vårt sortiment från Kalles Kaviar MSC-märkt. På våra tonfiskförpackningar finns en kod som gör att du kan följa produkten tillbaka till den båt som dragit upp fisken.

Ansvarsfulla inköp

Orkla Foods Sverige samarbetar med över 4 300 leverantörer. Vi utför etisk riskvärdering och ställer krav på ursprung, kvalitet, pris, etik, djurhållning och miljö. Dessutom följer vi upp råvaror, ingredienser och förpackningar utifrån kriterierna: risk, land, storlek och omfattning på inköpet.

Abba har varit förknippat med fisk och fiske i mer än 175 år. Den kunskap som finns nedärvd i varumärket är unik. Följ med på en rundvandring så ska ni få se hur det går till när man med hantverk och tradition i tankarna tillverkar Abbas goda sill som är hållbart fiskad och bär MSC-stämpeln.