Bra råvaror från havet

På Orkla är vi angelägna om att de råvaror vi använder i våra fiskprodukter är hållbart fiskade. Därför samarbetar vi med globala miljöordningar för att skydda havet.

Många av våra bolag gör produkter som har sitt ursprung i havet. Stabbur-Makrell, Möller’s Tran, Abba och Kalles Kaviar är några av våra kända märkesvaror. Vi har under lång tid engagerat oss i åtgärder för att skydda havsmiljön. Vi jobbar bland annat med miljömärkningsordningen MSC, Marine Stewardship Council, som är en global miljömärkning av fisk från världshaven. Genom att MSC-märka våra produkter bidrar vi till hållbart fiske och gör det enkelt för konsumenterna att göra ett val som är bra för miljön. MSC-märket betyder att alla delar av matvarukedjan är certifierade. De fiskingredienser vi använder i produkten härstammar från ett miljömärkt bestånd som har fiskats från en certifierad båt på ett sätt som inte skadar miljön. Målsättningen är att våra råvaror handhas utifrån optimala miljöaspekter. MSC märkning är en del av detta och vi arbetar intensivt och kontinuerligt för att alla våra fisk-och omega-3 produkter skall vara certifierade.

Orkla har ett eget centralt team för marina råvaror, som stödjer bolagen i arbetet med att utveckla planer för hållbart fiske. Teamet köper in certifierade råvaror, gör beståndsuppskattningar och följer upp våra leverantörer.

Fakta om fisk

  • Våra matföretag har ökat andelen marina råvaror från MSC-certifierat fiske till 92 %
  • Närmare 220 av Orklas fisk- och skaldjursprodukter är MSC-certifierade
  • Den svenska favoriten Kalles Kaviar har miljömärket MSC på hela sortimentet
  • Svenska konsumenter som köper Abbas tonfisk på burk kan nu spåra var tonfisken kommer ifrån, lära sig mer om fisken och få veta namnet på kaptenen för den båt som fiskade den

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbar fisk och sjömat:

Läs mer