Bra råvaror från havet

Vi har under lång tid engagerat oss i åtgärder för att skydda havsmiljön. Vi ställer höga krav på hur den fisk vi köper är fiskad och vi vill bidra till att det skapas ett långsiktig och balanserat fiske.

Vi har en noga bevakning på var fisken fångas, och våra inköp baseras på upplysningar från vetenskapliga råd från bland annat ICES (International Council for the Exploration of the Sea). ICES råd ligger till grund för de kvoter som upprättas för arter i Nordostatlanten. För andra fångstområden är det andra fiskeriorganisationers vetenskapliga råd som vi bevakar, för att kunna köpa råvaror till våra produkter från hållbara bestånd.

Orkla har ett eget centralt team för marina råvaror, som stödjer bolagen i arbetet med att utveckla planer för hållbart fiske. Teamet köper in certifierade råvaror, gör beståndsuppskattningar och följer upp våra leverantörer.

Marine Stewardship Council

Vi jobbar med miljömärkningsordningen MSC, Marine Stewardship Council, som är en global miljömärkning av fisk från världshaven. Genom att MSC-märka våra produkter bidrar vi till hållbart fiske och gör det enkelt för konsumenterna att göra ett val som är bra för miljön. MSC-märket betyder att alla delar av matvarukedjan är certifierade. De fiskingredienser vi använder i produkten härstammar från ett miljömärkt bestånd som har fiskats från en certifierad båt på ett sätt som inte skadar miljön. Målsättningen är att våra råvaror handhas utifrån optimala miljöaspekter. MSC märkning är en del av detta och vi arbetar intensivt och kontinuerligt för att alla våra fisk-och omega-3 produkter ska vara certifierade.