Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt är den nya normen för näringslivet. I sin hållbarhetsstrategi fram till 2025 har Orkla identifierat fem huvudsakliga huvudområden: näring och välbefinnande, säkra produkter, hållbara inköp, miljöengagemang och människor och samhälledär vi i kraft av vår verksamhet har betydande inflytande och ansvar, och där våra ansträngningar är avgörande för koncernens framtida tillväxt och lönsamhet. Inom varje område har Orkla satt upp tydliga mål för arbetet fram till 2025 

FN:s hållbarhetsmål

Orkla bidrar till FN: s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. 2016 satte Orkla i gott sällskap med Global Compact-företag över hela världen FN: s nya globala mål för hållbar utveckling på sin agenda.

Så arbetar vi för att uppnå FNs globala mål för hållbar utveckling

Science based targets 

Vetenskapligt fastställda mål är en viktig del av Orklas ansträngningar i klimatarbetet och för att minska utsläppen av växthusgaser. Orkla har fastställt vetenskapligt baserade klimatmål som är validerade och godkända enligt Science Based Targets Initiativ.  

Orkla har som mål att minska växthusgasutsläppen inom Scope 1 och 2 med 63% till 2025 och en minskning med 77% till 2040 (basår 2014) och inom Scope 3 med 29 % till 2025 och 75 % till 2040. 

Läs mer om Science Based Targets-Initative och Orklas mål