Mindre salt i vår mat

Vi arbetar aktivt för att bidra till en god folkhälsa. Vi vill ge svenskarna ett friskare och godare liv. Vi är medvetna om problemen med salt i mat och välkomnar ett ökat fokus på området.

 

Orkla Foods Sverige har i många år jobbat med saltfrågan. Vi vill vara ledande på att utveckla och erbjuda den svenska marknadens godaste och hälsosammaste produkter. Vi har sett över alla våra produkter ur ett näringsmässigt perspektiv och arbetar hela tiden med att förbättra befintligt sortiment och ta fram nya produkter med lägre salthalt. Det finns stora utmaningar på området och vi är medvetna om att vi kan göra mycket mer – och det ska och vill vi göra.

Vi vill samarbeta för att uppnå resultat – med myndigheter, forskare och branschkollegor. Vi välkomnar initiativ och innovationsprojekt som kan skapa ännu bättre förutsättningar för oss i livsmedelsbranschen att minska på saltet.

Vårt mål är att alla våra produkter senast 2020 ska uppfylla våra mål för salt som grundar sig på nyckelhålsreglerna och det norska saltpartnerskapsavtalet i de fall då det saknas nyckelhålsregler för produktkategorin. Vi har även ett övergripande hållbarhetsmål som innebär att vi ska öka vår försäljning av våra mest hållbara produkter med minst fem procent årligen. Mellan januari och september 2016 ökade försäljningen av våra produkter med mindre salt med 12 procent. Ett exempel på en sådan produkt är Felix Tomatketchup Mindre socker & salt.

Att minska på saltet påverkar smaken på maten och är därför något som måste göras i små steg och gärna genom gemensamma branschinitiativ för att vänja konsumenterna vid de lägre saltnivåerna. Att sänka salthalten är något vi främst prioriterar i samband med lansering av nya produkter och vid relanseringar.