Inga röda fiskarter i våra produkter

I WWF:s fisklista för 2017 har ingen av råvarorna som finns i våra fisk- och skaldjursprodukter fått rött ljus. För Orkla Foods Sverige är en ansvarsfull förvaltning av havet och de djur som lever i havet högsta prioritet. Vår ambition är att all sjömat ska vara MSC-certifierad 2020.

 

Precis som för våra konsumenter, handeln, fiskare, branschkollegor samt WWF och andra intresseorganisationer är hållbara fiskbestånd och friska hav en självklar angelägenhet för oss. Vi är beroende av det väldiga blå, och minst lika beroende är det av oss. Hur vi agerar idag, avgör vad som hamnar på våra barnbarns tallrikar. Det avgör om de kan hoppa från klipporna ned i ett friskt vatten och det påverkar våra barnbarnsbarns möjlighet att se fiskstimmen leka precis under vattenytan.

Så gör vi våra värderingar
•Sedan 2010 har vi en intern havsmiljögrupp som träffas fyra gånger per år och noga följer utvecklingen på havsmiljöområdet. Gruppen är tvärfunktionell och leds av vår marina specialist.
•Vi genomför löpande egna värderingar av samtliga våra fiskar och skaldjur med stöd av årliga vetenskapliga råd från olika organisationer. För Nordostatlanten är det råd från ICES (International Council for the Exploration of the Sea) som bland annat ligger till grund för de kvoter som sätts för de olika arterna i Nordostatlanten. För andra fångstområden är det andra fiskeriorganisationers vetenskapliga råd vi bevakar för att kunna köpa råvaror till våra produkter från hållbara bestånd.
•Utvärderingen omfattar bland annat om det finns tillräckligt mycket fisk för att säkerställa att fisket är långsiktigt hållbart, att de uppsatta fiskekvoterna följs, hur fisket förvaltas, fiskemetodens påverkan på bifångst av hotade arter och den marina miljön samt fiskets generella miljö och klimatpåverkan.

Räkor

I WWF:s fiskguide 2017 har Nordhavsräkan fortfarande rött ljus. Orkla Foods Sverige säljer endast räkor från MSC-certifierade bestånd. Dessa räkor får alltid grönt ljus av WWF. Hållö Bohusräkor är våra färskskalade räkor och kommer från MSC-certifierat fiske i Skagerack. Hållö Handskalade räkor innehåller MSC-certifierade räkor som fiskas i Nordvästatlanten och Barents hav.

Stenbit

I WWF:s fiskguide 2017 fick sjurygg (stenbitsrom) rött ljus. Vi är stolta över att vi idag endast använder MSC-certifierad stenbitsrom i våra produkter. Abba Caviar innehåller MSC-certifierad stenbitsrom som fiskas utanför Island och Grönland.

Tonfisk

Enligt WWF:s fiskguide 2017 får tonfiskarten Thunnus Tonggol rött ljus. Sedan 2014 använder vi bara tonfiskarten skipjack i våra produkter. Under våren 2017 kommer hela vårt sortiment av tonfiskprodukter vara MSC-certifierat.

Orkla Foods Sverige engagerar sig i och tar ställning för hållbart fiske. Vi har som mål att hela vårt sortiment av fisk och skaldjur ska vara MSC- och/eller ASC-certifierat senast 2020. Hela vårt sortiment av tonfisk kommer att vara MSC-certifierat från och med vecka 11, 2017.

Tack vare ett unikt samarbete med Pacifical, som verkar för hållbart fiske av tonfisk, erbjuder Orkla Foods Sverige full spårbarhet på all konserverad tonfisk direkt för konsument. Med hjälp av en kod som är tryckt på locket på tonfiskburkar från Abba kommer konsumenter med några enkla klick få aktuell information om var tonfisken är fångad, lära sig mer om fisken samt få namn på kaptenen och båten som har fiskat den.

Tonfiskindustrin har länge varit omdebatterad i media och utsatts för granskning av olika miljörättsorganisationer, både när det gäller råvara och arbetsförhållanden. Vi använder oss av flera metoder och certifieringsorgan för att säkerställa att den tonfisk vi köper är hållbart fiskad och producerad samt att våra leverantörer erbjuder trygga arbetsförhållanden och skälig ersättning till sina anställda. Orkla Foods Sverige har på flera sätt engagerat sig för att förbättra tonfiskindustrin, bland annat genom att sluta avtal med samarbetspartners och certifieringsorgan så som Pacifical och MSC.

Vad är skillnaden mellan rött ljus och rödlistning?

Ibland förväxlas begreppet “att rödlista” med de listor som olika organisationer tar fram till sina konsumentguider, som är rådgivande.

Rött ljus av WWF. WWF använder i sin konsumentguide så kallade trafikljussymboler med rött, gult och grönt ljus. WWF:s fiskguide använder sig av många olika parametrar och informationskällor för sina råd. Förutom beståndens storlek kan det vara fiskemetoder och förvaltning av bestånden. Det är en viktig skillnad från ArtDatabankens rödlista som baserar sig på om fiskbestånden faktiskt ökar eller minskar.

Rödlistning kan endast ges av ArtDatabanken. Den nationella rödlistan som ArtDatabanken tar fram på uppdrag av Naturvårdsverket är en objektiv redovisning av arters risk att dö ut från det område som rödlistan avser, det vill säga Sverige i vårt fall. Till skillnad från WWF:s fiskguide baseras rödlistan enbart på om fiskbestånden faktiskt minskar eller ej.