Golf och gröna ytor

Klicka på länken för att få mer ingående information om golfbanegräs.

Ladda ner dokumentet och läs ingående om hur man får fina gröna golfbanor.

Tillväxtförmåga och kväve behov hos golfbanegräs