Segmentinformasjon 2010-2012 - Årsrapportens note 9

http://hugin.info/111/R/1690116/554801.xlsx