Segmentinformasjon 2008-2010 - Årsrapportens note 4

http://hugin.info/111/R/1499780/435249.xls