Segmentinformasjon 2007-2009 - Årsrapportens note 4 (xls)

http://hugin.info/111/R/1404629/358707.xls