Omarbeidede historiske tall for 2011 og 2012

http://hugin.info/111/R/1692208/555878.xlsx