Ecovag

Ecovag är ett naturläkemedel traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora.

Läs bipacksedeln noga!

Läs mer på fass.se