Blomstra

Blomstra flytande växtnäring är utvecklad via forskning

Blomstra flytande växtnäring är en produkt utvecklad via forskning vid Skoglig produktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Blomstra flytande växtnäring är till för gröna och blommande kruk- och balkongväxter.
Växter mår bäst av kontinuerlig gödning då jorden med tiden lakas ur.
Blomstra växtnäring är balanserad på rätt sätt. Mineraler, spårämnen och näringsämnen har exakta proportioner som är noga avvägda – allt för att växterna skall få ett långt och vackert liv!