Abba

Namnet Abba är en förkortning av AB Bröderna Ameln och registrerades 1906. Företaget grundades dock redan 1838 av brödernas pappa vars företagsnamn, till skillnad från sönernas, aldrig lånades ut till någon pop-grupp.

Från salt sill via världskänd pop till ett hållbarhetsarbete i topp

 

Historien om Abba mellan 1938-2018.
1838 började Christian Gerhard Ameln sin handel med fisk och sill i norska bergen. Han var 29 år och nybliven entreprenör men var väl förtrogen med branschen sedan barnsben. Christian Gerhard Ameln tillhörde en köpmannafamilj som sedan generationer hade bedrivit sjöfart och salt- och sillhandel i norska Bergen.

Det första kontoret låg i Bergen, men Ameln hade redan från början tänkt rikta in affärerna på den svenska marknaden. Innan firman startade gjorde han flera besök i Sverige och Stockholm och insåg snart att här fanns stora affärsmöjligheter. Dessutom hade han skaffat sig flera värdefulla kontakter.

I mitten av 1850-talet flyttade huvudkontoret till Stockholm. Christian Gerhard hade själv bosatt sig där några år tidigare.

Efter C G Amelns död 1872 tog hans båda äldsta söner, Johan Gerhard och Carl Henrik Adolf, över bolaget. De var båda utbildade och väl förberedda för uppdraget. Johan hade varit ansvarig för kontoret i Bergen sedan hans pappa flyttat till Stockholm. Efter sin utbildning och praktik vid firmans sillsalteri kom även Carl till Stockholm för att leda de svenska affärerna.

Aktiebolaget Bröderne Ameln blir Abba
Det var hans två söner, Christian Gerhard och Otto Gerhard, som 1906 tog över familjeföretaget och ombildade det till Aktiebolaget Bröderne Ameln. Abba, som företaget senare kom att kallas, var ett genuint familjeföretag fram till 1960-talet, då Christian Ameln ledde utvecklingen av Abba till ett modernt livsmedelsföretag.

Christian Ameln sökte efter expansionsmöjligheter för Abba. En av planerna var att gå samman med det då börsintroducerade Fyrtornet, före detta Sveriges Förenade Konservfabriker, men Fyrtornet visade svalt intresse för Amelns inviter. När Fyrtornet vid ett senare tillfälle annonserade efter en ny vd sökte Ameln jobbet! Detta gjorde att frågan åter igen kom upp “på bordet”. En utredning tillsattes, sammanslagningen genomfördes och Ameln fick vd-posten.

Fyrtornet hade flera fabriker runt om i landet, bland annat en fabrik för grönsakskonserver i Kristianstad. Ameln beslöt ganska snart att sälja av den verksamheten och ytterligare andra fabriker.

Med sina insikter om vilka krav de nya snabbköpsbutikerna skulle ställa på livsmedelsproducenterna, liksom med sina kunskaper i marknadsföring, var Christian Ameln före sin tid. Trots att Abba var det mindre av bolagen blev Abba den tongivande parten i fusionen. Företaget hette länge Abba-Fyrtornet, men i produktsammanhang kom namnet Abba att dominera.

I samband med den stora dekorrevolutionen 1967-68, då de färgglada etiketterna ersattes av strama, svarta futura-bokstäver på vit botten, skars sortimentet ned från cirka 150 till ett 70-tal artiklar. Abba fick jobba hårt för att behålla volymerna, men efter ett år hade man nått upp till de gamla försäljningssiffrorna.

Ett litet familjeföretag i en stor värld.
Under slutet av 1960-talet, började Abba också expandera i Norden. Bland annat bildades Abba Oy i Helsingfors. För att klara en allt mer internationaliserad värld, behövde Abba en stark ägare. “Att gå på export kräver en stark moder”, sa Christian Ameln.

År 1969 såldes Abba till Pripps. Familjen Ameln hade efter sammanslagningen med Fyrtornet minskat sin ägarandel till 25 procent. Nu gick 100 procent av aktierna till Pripps.

Christian Ameln slutade som vd i Abba 1972 och blev istället vice vd i Pripps livsmedelsföretag Pribo. Det anrika familjeföretaget hade blivit en del av en internationell koncern. 1975 följde Beijerinvest som ny ägare till Pripps. Det införlivades i sin tur i Volvokoncernen 1981, såldes till Procordia 1990, och därefter till norska Orkla 1995.

Tiden gick, och den 1 januari 2014 slogs Orklabolagen Abba, Procordia och Frödinge ihop och bildade Orkla Foods Sverige.

Varumärket Abba lever kvar och innefattar idag ett stort sortiment av produkter som inlagd sill, tonfisk, fiskbullar, musslor och såser. Abba är ett starkt och välkänt varumärke i svensk dagligvaruhandel och exporteras också till flera länder.

En populär förväxling
Varumärket Abba och popgruppen ABBA har varit föremål för en del förväxlingar under åren. Under 1970-talet fick Abbas växel allt som oftast ta emot samtal från svenska och utländska fans som, om de inte fick tala med någon av gruppens medlemmar, kunde nöja sig med ett signerat idolkort.

Innan gruppen Abba slog igenom 1974 ringde man faktiskt från skivbolaget Polar och bad om klartecken att få använda namnet. Per Brolund, dåvarande personalchef på Abba, gav sitt samtycke med en reservation. ”Att ungdomarna skötte sig och inte skadade Abbas goda rykte”.

Ett hav av möjligheter om havet är rent
Berättelsen om Abba är inte bara ett stycke svensk företagshistoria, den handlar lika mycket om framtiden. Ett starkt miljöengagemang har alltid legat i fokus för Abba, inte minst för att varumärket är beroende av havet och tillgången på bra råvara.

2006 lanserades den första KRAV-märkta sillen från Abba. 2009 tilldelades Abba utmärkelsen Gröna Fisken av WWF, som gick till det företag som under året ökat andelen miljömärka fiskprodukter mest. Sedan 2011 är all sill från Abba MSC-certifierad och kommer från hållbara bestånd. Målet är hela sortimentet ska vara MSC-certifierad 2020. 2016 inledde Orkla Foods Sverige ett samarbete med Håll Sverige Rent för att upplysa konsumenter bland annat genom varumärket Abba om konsekvenserna av nedskräpning och vikten av att förbättra havsmiljön.

Stark lokal förankring i Kungshamn
Abba har funnits i Kungshamn sedan 1928. På den nuvarande anläggningen i Kungshamn, som byggdes på 1970-talet, arbetar idag omkring 240 personer med att tillaga olika fiskprodukter under varumärkena Abba, Abba Middagsklart, Kalles Kaviar, Grebbestads, Hållö, Svennes, Ejderns och Lucullus.

Anläggningen på Hagaberg har genomgått stora förändringar under de senaste åren och stora investeringar har gjorts i ny teknik. Numera räknas den till en av de mest moderna anläggningarna inom fiskförädling.

Två fotbollsplaner långt in i berget
Till anläggningen i Kungshamn hör också råvarucentralen Bergrummet, som i själva verket är ett lager insprängt djupt inne i det bohuslänska urberget. I Bergrummet finns åtta stora kylrum med en total yta på 16 000 kvadratmeter, vilket motsvarar lite drygt två fotbollsplaner. Bergrummet är helt unikt i sitt slag och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det har en lagringskapacitet på 100 000 tunnor.

Den naturliga kyltemperaturen ligger på +5°C till +8°C. Någon isolering behövs inte, då Bergrummet omges av 15 meter granit. Med en modern kylanläggning går det att med energisnåla insatser stabilisera temperaturerna i de olika rummen till exakt önskvärda nivåer. I de kallaste rummen, där mogen råvara förvaras, är det ned till -6 grader.

De första fyra bergrummen sprängdes ut och togs i bruk av Svenska Statens Beredskapsnämnd i början 1950-talet, för att senare tas i bruk av Abba. 1972 sprängde Abba ut ytterligare två bergrum. Stenmassorna användes bland annat till utbyggnad av hamnen. Ytterligare två rum, de två största, sprängdes ut under 1995. Stenen från denna sprängning ligger idag i fundamenten till Öresundsbron pyloner.

Hantverk med lång tradition
Förstklassiga råvaror är grunden i bra marina produkter. På fiskauktioner världen över arbetar kunniga inköpare med att säkerställa högsta möjliga kvalitet på råvaran. De bedömer råvarans smak, konsistens, utseende och fetthalt. Ett hantverk, som likt en vinkännares, kräver utvecklat smak- och luktsinne, ett tränat öga och lång erfarenhet. Efter inköp bereds råvarorna och lagras i råvarucentralen Bergrummet. Här mognar och lagras råvarorna (rom, skarpsill och andra sillsorter) i tunnor i en eller flera månader. De kryddas enligt gamla recept. Rommen tas om hand som finaste champagne och tunnorna vänds kontinuerligt under mognadsprocessen.

Det är i Bergrummet som smaken och konsistensen säkerställs. Kontrollen under mognadsprocessen sker omsorgsfullt, av personal med 30-40 års erfarenhet av yrkesfiske, fångstområden, sillstammars geografiska spridning och föda samt av råvaruhantering. Konsistens, mognad och smak bedöms manuellt, med regelbundna smaktester. När kvaliteten bedöms som optimal placeras tunnorna med råvaror i frysrummen. Här står de tills de ska upp till produktionsanläggningen Hagaberg. Även då kontrolleras de, så att inget har gått galet under sista delen av lagringen.