Orkla återkallar begränsat parti L300 Glow Boost Face Serum Vitamin C

Orkla Care Sverige återkallar ett begränsat parti av L300 Glow Boost Face Serum Vitamin C, med batchnummer DC2W1, på grund av kvalitetsavvikelse i form av bakterietillväxt.

L300-Glow-boost-face-Serum-Vitamin-C-aspect-ratio-16-9

– Produktsäkerhet och kvalitet har högsta prioritet för oss och vi vill inte ha produkter på marknaden som avviker från våra strikta kvalitetskrav. Därför väljer vi nu att återkalla produkten, säger Lina Nodbrant, kvalitetschef på Orkla Care Sverige.

Felet upptäcktes vid tillverkarens egna kontroller och det har inte kommit in några klagomål på produkten.

Återkallelsen gäller L300 Glow Boost Face Serum Vitamin C med batchnummer: DC2W1

Batchnumret står stämplat på botten av ytterförpackningen och på baksidan av glasflaskan, se bild.

Samma produkt, med batchnummer DA2W1, återkallades i juli. Det nu berörda partiet producerades under samma period och lider tyvärr av samma kvalitetsavvikelse. Återkallelse gäller enbart dessa batchnummer, övriga batchserier är korrekta. Sedan detta upptäcktes har tillverkaren vidtagit ytterligare förbättringar i sin fyllningsprocess och rengöringsrutiner.

Konsumenter som köpt ovanstående vara uppmanas att vända sig till Orkla Care Sveriges konsumentkontakt för ersättning av varan och därefter kassera produkten.