Varierande vikt i sill

På alla Orkla Foods Sverige förpackningar anges varans vikt. Vid invägning följer vi Fiskbranschens riktlinjer kring hur råvarans vikt ska hanteras. Beroroende på olika omständigheter kan vikten variera något när den når konsumenten.

 

 

När det gäller steksillen beror vikten på slutprodukten på hantering vid invägning, fetthalten i sillen och hur den slutligen vägs innan den tillagas.

Vi värnar om vår sill och sillen vägs in för hand med ett mänskligt öga som avläser vikten.  Efter invägningen och under lagringstiden kan sillen tappa vikt. Det beror på att fetthalten i sillen varierar, vilket är en naturlig variation i råvaran, men beror även på sillens temperatur. För att kontrollera invägningsvikten, dvs att rätt vikt av varan packas i förpackningen, tar vi stickprover under lagringstiden.